I am legend

Capcanelele pensiilor private facultative

Anul 2008 a fost un an de campanie mediatica agresiva a administratorilor de fonduri in favoarea pensiilor private  facultative dupa “inchiderea” valului pensiilor private obligatorii. Mai ales dupa ce pragul de deductibilitate a contributiei a crescut de la 200 euro / an la 400 euro incepand cu 01.01.2009 (modificare prin OUG 127/2008 ce modifica si completeaza Codul Fiscal – Legea 571/2003).

Multi clienti au incheiat contracte de pensii in favoarea angajatilor lor, dupa ce au fost contactati in cadrul programelor de marketing, fara a fi nici un moment informati cu privire la aspectele fiscale ce rezulta in urma unor astfel de contracte. Trecem peste faptul ca randamentul actual al acestor plasamente este dezastruos iar un faliment poate aparea in orice moment (vezi AIG s.a.) , gasim circumstante ca multi nu s-au gandit sa comunice si angajatilor ca li se va retine din salariu o contributie suplimentara !?! insa dureros este faptul ca nimeni nu a explicat daca aceste pensii sunt taxate in vre-un fel de catre bugetul de stat.

Sa le luam pe rand: 

1. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA. Nu este cazul, contributiile de acest fel neintrand in sfera de aplicare;

2. IMPOZIT PE PROFIT. Este deductibila suma de 400 euro  /contributie anuala facuta de societate in numele unui salariat, conform art. 21 alin. 3 lit. j) din Codul Fiscal.

2. IMPOZIT PE VENIT. Este deductibila suma de 400 euro/ contributie anuala retinuta unui salariat din venitul brut la calculul impozitului pe venit, conform art. 57  alin. 2lit. a) din Codul Fiscal.

3. FONDUL DE SOMAJ. Contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj se calculeaza la venitul brut realizat lunar. Acesta reprezinta  „salariul de baza lunar brut, corespunzător timpului efectiv lucrat, la care se adauga, după caz, indemnizatia de conducere, salariul de merit, precum si alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative ori contractelor colective sau individuale de munca, fac parte din salariul de baza.” , conform art. 14 alin. 1, lit. a) din HG 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Aici am o mare nedumerire: contrbutia retinuta salariatului intra in venitul brut lunar (eu zic ca DA pentru ca sunt drepturi salariale de baza) iar contributia platita separat de societate intra in fondul de salarii (eu zic ca DA) ?

4. CONTRBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE. Aici e mai clar, procentele la aceasta contributie se calculeaza la fondul de salarii realizat, conform art. 257 alin. 1) – 2) din Legea 95 /2006. Adica totalitatea sumelor utilizate de o persoana fizica sau juridica pentru plata drepturilor salariale sau asimilate acestora.

In concluzie NU se datoreaza contributie de asigurari de sanatate. Bineinteles in limita a 400 euro/an.

5. CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE. Aici, ca baza de calcul avem iarasi venitul brut realizat lunar, atat pentru angajator cat si pentru salariat, conform art. 23 alin. 1 si art. 24 alin. 1 din Legea 19/2000. Considerand inca odata ca venitul brut realizat lunar cuprinde si contributia la un fond de pensii facultative rezulta ca valoarea acestora intra in baza de calcul CAS ata la angajat cat si la angajator !?!6. CONTRIBUTIA DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE. Baza de calcul:  suma veniturilor brute realizate lunar sau salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzător numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala, după caz, conform  art. 101, alin. 1, lit. a) şi b) din Legea nr. 346/2002.

Deci, si aici, contributia societatii la pensii facultative se includ in baza de calcul!

Din hatisul legislativ am tras concluzia ca pentru contrbutia societatii, in numele angajatului, la fondul de pensii private facultative se datoreaza toate contrbutiile de asigurari sociale si de somaj, cu exceptia contributiei pentru asigurari sociale de sanate.

Intrebare: mai merita? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *