Looking for something?

In Standard

De la microintreprinderi la profit …si invers

De la microintreprinderi la profit …si invers

Desi sistemul de impunere valabil incepand cu 2016 pare sa creeze un avantaj pentru microintreprinderi, atat prin cotele de impunere cat si prin sistemul de intrare/iesire in acest sistem, multitudinea de exceptii precum si analiza permanenta a criteriilor de incadrare care se pot schimba de la un trimestru la altul impun societatilor o evidenta contabila si fiscala stricta.
Ori, acest sistem de impunere ar fi trebuit sa usureze si nu sa complice activitatea firmelor mici, pentru care a fost creat.

taxtime

Costurile cu evidenta contabila si fiscala, evitarea unor amenzi in cazul nedepuneri la timp a declaratiilor de mentiuni sau a trecerii incorecte de la un trimestru la altul de la micro la profit sau de la o cota la alta, precum si riscul recalcularii impozitului in cazul unor erori complica foarte mult viata unui mic intreprinzator care doreste sa inceapa sau detine o afacere mica.
Adaug si piedicile impuse acum de autoritatile fiscale in ceea ce priveste modul de inregistrare in scopuri de TVA (unde plafonul este mult mai mic, 220.000 lei, plafon pe care multe microintreprinderi il ating), prin celebra Declaratie 088, adaug si multitudinea de autorizatii si taxe nefiscale suplimentare pe care trebuie sa le suporte chiar si o societate mica, adaug si abuzurile existente in continuare in comportamentul organelor de inspectie fiscala si antifrauda, adaug amatorismul inca prezent al functionarilor publici de la ghiseele Administratiilor Financiare.
Toate acestea impreuna cu o lege complicata pun piedici oricarui comportament economic sanatos si nasc intrebari carora uneori chiar si consultanti cu experienta le este greu sa raspunda.

Am selectat mai jos o parte din intrebarile care mi-au fost adresate in ultima perioada si care necesita raspunsuri elaborate. Lista e deschisa, daca am uitat elemente importante va rog sa le adaugati in comentarii.
Deci 🙂

Odata cu ridicarea pragului pentru incadrarea persoanelor juridice romane  in categoria microintreprinderilor de la 65.000 euro la 100.000 euro prin OUG 50/2015   care modifica un Cod Fiscal abia rescris si aprobat (si care nu are nici in acest moment Norme Metodologice de aplicare publicate! desi legea exista inca din luna septembrie 2015!) au aparut o serie de neclaritati care pun in incurcatura agentii economici si profesionistii contabili.

 

microintreprinderi

 

I. Pragul de 100.000 de euro se aplica de la 1 ianuarie 2016?
Desi articolul din ordonanta de urgenta care mareste pragul la 100.000 de euro a nascut controverse in randul juristilor in ceea ce priveste data aplicarii lui, dat fiind ca se refera la o lege care intra in vigoare in 2016, raspunsul este DA: societatile comerciale care au realizat venituri in anul 2015 ce nu depasesc in lei suma de 100.000 de euro si care respecta si celelalte conditii cumulative intra obligatoriu in sistemul de impunere pe veniturile micorintreprinderilor. Acest lucru este precizat si in Normele de aplicare(nepublicate inca in Monitorul Oficial)  pentru Titlul III Impozitul pe veniturile microintreprinderilor:
(3) Pentru încadrarea în sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în anul 2016, verificarea condiţiei prevăzute la art. 47 lit. c) din Codul fiscal, respectiv încadrarea în nivelul veniturilor realizate de 100.000 euro, se verifică pe baza veniturilor care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53 din Codul fiscal, realizate la data de 31 decembrie 2015.

II. Exista situatii in care o  persoana juridica a trecut in anul 2015 de la micro la profit iar in 2016 este obligata sa se intoarca la micro?
Raspunsul este DA, este exact situatia in care se afla una din societatile mele  din grup.
Exemplu:
Societatea AsTest inregistreaza la data de 31 octombrie 2015 venituri din activitatea de evidenta contabila in suma de 300.000 de lei reprezentand 66.932,91 euro. Cursul valutar pentru conversia in euro este cel de la 31 decembrie 2014  si anume 4.4821. Astfel, incepand cu trimestrul in care a avut loc depasirea, trimestrul IV, societatea devine platitoare de impozit pe profit, fiind obligata sa recalculeze si regularizeze impozitul incepand cu 1 ianuarie 2015!
La data de 31 decembrie 2015, societatea AsTest inregistreaza venituri cumulate in suma de 400.000 lei, sub pragul maxim de 452.450 lei (curs valutar la 31 decembrie 2015 : 4,5245 ). In consecinta, societatea este obligata sa revina la sisemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor incepand cu 1 ianuarie 2016

income

 

III. Care sunt conditiile pentru ca o persoana juridica sa fie microintreprindere in sensul folosit de Codul Fiscal?
Principala conditie este cea legata de nivelul veniturilor. Acestea trebuie sa fie mai mici de 100.000 euro la sfarsitul anului precedent.
Totusi exista si alte cateva conditii, prevazute la art. 47 din Legea 227/2015. Astfel, o microintreprindere trebuie:
– sa NU desfasoare activitati în domeniul bancar; în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii; în domeniul jocurilor de noroc; de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale;
– sa realizeze venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
– sa NU fie detinuta stat şi unităţi administrativ-teritoriale;
– sa NU se afle în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.


IV. Ce se intampla daca o microintreprindere nu mai indeplineste una din conditii in timpul anului fiscal?
O schimbare importanta cuprinsa de noul Cod Fiscal este legata de neideplinirea criteriilor privind incadrarea ca microintreprindere  in timpul anului. Daca in anul 2015 , in cazul in care entitatea depasea nivelul maxim al veniturilor ( respectiv 65.000 euro cat era plafonul in 2015) sau ponderea veniturilor din consultanta din total (20%), aceasta era obligata sa RECALCULEZE de la inceputul anului impozit pe profit, luand in calcul reglementarile prevazute la Titlul II din Codul Fiscal, pentru anul 2016 avem o modificare majora:
– daca in timpul anului este depasita una din cele doua limite, societatea va lua in calcul pentru stabilirea impozitului pe profit NUMAI veniturile si cheltuielile inregistrate incepand cu trimestrul in care s-a inregistrat depasirea! Practic, societatea inregistreaza astfel doua perioade fiscale diferite in cursul aceluiasi an calendaristic.
Exemplu: Microintreprinderea AsTest inregistreaza la 31 mai 2016 venituri totale de 300.000 lei din care 150.000 lei din contracte de consultanta in domeniul informaticii. Desi pragul de 100.000 de euro nu este depasit, societatea AsTest este nevoita sa se inregistreze  incepand cu 01 aprilie 2016 ca platitoare de impozit pe profit, deoarece a depasit ponderea veniturilor din consultanta. Pentru primul trimestru va plati impozit pe venit calculat la 300.000 lei, iar incepand cu 01 aprilie 2016 aceste venituri (precum si cheltuielile inregistrare in trimestru) NU vor fi luate in calcul pentru stabilirea impozitului pe profit. Se recomanda atentie sporita astfel pentru inregistrarea corecta din punct de vedere cronologic a veniturilor si cheltuielilor conform reglementarilor contabile.

terms

 

V. Care sunt veniturile care se iau in calcul la stabilirea plafonului de 100.000 de euro?
Practic intra toate veniturile pe care o societatea le inregistreaza in cursul unui an fiscal din care se scad cele prevazute la art. 53 din Codul Fiscal:
a)veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b)veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
c)veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
d)veniturile din subvenţii;
e)veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
f)veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
g)veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
h)veniturile din diferenţe de curs valutar;
i)veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;
j)valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul “709”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
k)veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite, potrivit legii, titulari iniţiali aflaţi în evidenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moştenitorii legali ai acestora;
l)despăgubirile primite în baza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;
m)veniturile obţinute dintr-un stat străin cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin.

La acestea se adauga reducerile comerciale inregistrate in contul 609, potrivit reglementarilor contabile,  diferentele favorabile inregistrate la finele trimestrului IV dintre veniturile si cheltuielile din diferente de curs , precum si rezervele mentionate tot in cadrul aceluiasi articol la punctul 2 alin c) si d)

VI. Care sunt formularele si termenele de declarare a mentiunilor privind modificarile vectorului fiscal?
Ultimul formular  Declaratia 010 pentru depunerea mentiunilor este cel aprobat prin OPANAF 3698/2015 .
Termenele de depunere conform Codului Fiscal si a Codului de Procedura Fiscala sunt urmatoarele:
– pentru trecerea de la profit la micro: termenul este de 31 martie a anului urmator conform art. 55(2) din Codul Fiscal. Pentru entitatile care au inregistrat venituri sub 100.000 euro la 31 decembrie 2015 termenul pentru completarea si declararea mentiunii in Declaratia 010 este 31 martie 2016
– pentru trecerea de la micro la profit la sfarsitul anului: termenul este in 15 zile  de la inceputului anului urmator in care s-a depasit una din conditii pentru care regimul de micro intreprindere nu mai este indeplinit, conform Codului de Procedura Fiscala. Astfel, daca nivelul veniturilor la 31 decembrie este mai mare de 100.000 de euro, entitatea trebuie sa completeze si sa depuna la ANAF Declaratia 010 pana la data de 15 ianuarie 2015!
– pentru trecerea de la micro la profit in cursul anului:termenul este in 15 zile de la trimestrul urmator in care s-a depasit un din conditii. Pentru anul 2016, daca o entitate depaseste plafonul de 100.000 de euro sau ponderea de 20% din venituri de consultanta in primul trimestru al anului, aceasta este obligata sa depuna Declaratia 010 pana la data de 15 aprile 2016
– exceptie: pentru entitatile care nu mai respecta conditiile prevazute la art. 47 lit.(d) şi (e) in cursul anului fiscal, microîntreprinderea comunică organelor fiscale competente ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor. Exemplu: daca o microintreprindere intra in proces de dizolvare, urmat de lichidare, potrivit legii in anul 2016, aceasta este obligata sa iasa din sistemul de impunere pe venit incepand cu 1 ianuarie 2017 si sa comunice acest lucru organelor fiscale prin Declaratia 010 pana la data de 31 martie 2017.

microintreprinderi

VII. Care sunt cotele de impozitare pentru o microintreprindere?
Asupra cotelor de impozitare OUG 50 a adus modificari importante fata de vechiul Codul Fiscal (legea 571/2003) cat si fata de … noul Cod Fiscal (Legea 227/2015) 🙂 . Pentru anul 2016, nivelul cotelor este stabilit in functie de numarul de angajati cu contract individual de munca pe care ii are entitatea. Astfel, cotele sunt:
a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariaţi, inclusiv;

b) 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;

c) 3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.

Salariatii trebuie incadrati cu contract individual cu norma intreaga (min 8 h/zi). Se accepta si situatiile in care microîntreprinderile au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de normă, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi.
Avem si aici exceptii: societatile micro nou infiintate incepand cu anul 2016  si care vor avea cel putin un salariat  vor aplica o cota de 1% asupra veniturilor timp de 24 luni de la data infiintarii. Si o alta exceptie! Acţionarii/asociaţii lor nu au deţinut titluri de participare la alte persoane juridice.
In concluzie aceasta cota de 1% pentru societati nou infiintate este foarte restrictiva.

Desi pare o relaxare fata de cota standard de 3% valabila pana in anul 2015, trebuie avute in vedere taxele si impozitele salariale comparativ cu nivelul veniturilor pe care le obtine microintreprinderea.  Eu nu-l consider un castig si voi detalia in urmatorul articol de ce.
O bataie de cap suplimentara pentru entitati si profesionistii contabili este urmarirea numarului de salariati in vederea stabilirii corecte a cotei de impunere. Daca, de exemplu, entitatea AsTest are 2 salariati in ianuarie 2016 se cosidera ca aplica o cota de 1%. Daca in luna martie acesta conditie nu mai este valabila (pleaca unul din salariati) , microintreprinderea va plati o cota de 2% in trim I. Si poate reveni in trim II la cota 1% daca in luna aprilie angajeaza o alta persoana. Sau 3% in trimestru IV daca ramane fara salariati in luna decembrie.
Teoretic, o microintreprindere poate aplica cote diferite in fiecare trimestru al anului calendaristic! 

9 Comentarii 569 Vizualizari

Related Post

9 Comentarii

 1. As putea sa va intreb ce intelegeti dumneavoastra prin: “dizolvare, urmată de lichidare”. Include si dizolvarea cu lichidare imediata voluntara?

  Multumesc anticipat.

  1. Simona » Da, va referiti la procedura simplificată de dizolvare cu lichidare simultana. Intra și aceasta, dar cazurile practice sunt rare. Numai dacă începeti dizolvarea în decembrie și ea se termina în februarie. În acest caz, bilantul de lichidare și rezultatele lichidării se supun impozitului pe profit

 2. “Foarte important: nu se aplica impozitul pe dividende daca persoana ce incaseaza dividendele detine la societatea afiliata mai mult de 10% din capitalul social pe o perioada mai mare de 1 an.’…citat din codul fiscal..este adevarat? Sau nu am o sursa prea buna..

  1. @Liliana frunza: Este vorba de persoane juridice care detin participatii la alte societati

 3. cotele de impozitare intre 1 si 3% se aplica si pentru ultimul trimestru din 2015 (lunile octombrie, noiembrie si decembrie, daca societatea este platitoare trimestrial de impozit pe venit)?

 4. Cifra de afaceri este sub 100.000 Euro. Daca iau in considerare rezervele din reevaluare,depasesc 100.000 Euro si raman la impozit pe profit? Deduc lunar amortizarea si la sfarsitul anului transfer surplusul din reevaluare .Fac nota 105 ____ 1175. In D 101 acest surplus se inregistreaza la Elemente similare veniturilor. E corect asa?

  1. @Liana: reluarea rezervelor nu intra in calculul cifrei de afaceri la microintreprinderi. Calculul pe care il faceti dumneavoastra este strict fiscal atunci cand inregistrati o cheltiuala mai mare (amortizarea) , dar care nu influenteaza atunci cand sunteti platitoare de imp pe venit. Deci nu ramaneti la imp pe profit, sunteti obligata sa treceti la micro incepand cu 1 ianuarie

   1. Art.54 – Pt.incadrarea in conditiile privind nivelul veniturilor prevazute la Art.47 lit.b si c si Art.52,se vor lua in calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila prevazuta la Art.53.
    La Art.53 spune la lit.b – si se adauga – pct.3 -rezervele,cu exceptia celor reprezentand facilitati fiscale,reduse sau anulate,reprezentand rezerva legala,Rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe,inclusiv a terenurilor,care nu au fost deduse la calculul profitului impozabil si nu au fost impozitate in perioada in care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit.
    In anii 2013,2014 si 2015, nu am facut transferul surplusului din reevaluare si in D 101 /2013 si 2014 nu au fost declarate ca elemente similare veniturilor.
    Dar nu stiu cum sa inchid acum 2015 ca sa ma pot folosi de aceste sume si sa raman la impozit pe profit.

    1. @Liana: Este vorba de rezervele pe care le inregistrati pe venituri la lichidarea societatii sau distribuirea acestora, INREGISTRATE cand erati platitoare de impozit pe profit. Ca sa depasiti ar fi trebuit odata sa le reluati din ct. 105 si in acelasi timp sa le si distribuiti catre participanti. Mai mult, in opinia mea valoarea care ipotetic ar fi putut fi luata in calcul este numai acea aferenta lui 2015, nu si cele din anii anteriori pe care nu le-ati inregistrat.

Lasa un raspuns